Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC895F
Název koncepce: Zadní Třebaň - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2019 17:06
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 25.05.2018
Předkladatel: Městský úřad Beroun
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC895F_zadani.zip (392 kB) - 20.08.2019 17:06:09
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.11.2018
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: STC895F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.zip (800 kB) - 20.08.2019 17:06:58
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: