Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: ULK001Q
Název: Změna Územního plánu Klášterec nad Ohří
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2019 10:36
Předkladatel: Centrepoint Verne a.s., Lichoceves 1, 252 64 Velké Přílepy
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 01.07.2019
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: ULK001Q_navrh_textNavrhu.pdf (228 kB) - 02.07.2019 10:36:34
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: ULK001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (308 kB) - 02.07.2019 10:36:34
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: