Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK011S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Velký Šenov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2020 11:25
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Velký Šenov, Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK011S_navrh_textNavrhu.pdf (577 kB) - 02.01.2020 11:25:56
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK011S_navrh_textStanoviska.pdf (242 kB) - 02.01.2020 11:25:56
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: