Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK015S
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žitenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2020 11:32
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání: úřední deska
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 16.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ULK015S_navrh_textNavrhu.docx (42 kB) - 02.01.2020 11:32:31
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ULK015S_navrh_textStanoviska.pdf (282 kB) - 02.01.2020 11:32:31
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: