Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK018F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Krásný Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2019 09:02
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.03.2013
Předkladatel: Městský úřad Podbořany, stavební úřad
IČO předkladatele: 00265365
Informace o místě vystavení návrhu zadání: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK018F_zadani.pdf (759 kB) - 15.04.2013 08:47:14
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.04.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK018F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (45 kB) - 15.04.2013 08:47:30
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 26.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2018
Posuzovatel: Křivanec Jan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bušek Oldřich RNDr.
Text  návrhu (ÚP): ULK018F_navrh.pdf (652 kB) - 06.02.2019 09:00:43
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK018F_vyhodnoceni.pdf (497 kB) - 06.02.2019 09:00:43
Text Hodnocení Natura 2000: ULK018F_Natura.pdf (4799 kB) - 06.02.2019 09:00:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.02.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ULK018F_infoStan.doc (48 kB) - 06.02.2019 09:02:25
Text stanoviska: ULK018F_stanoviskoSEA.pdf (264 kB) - 06.02.2019 09:02:25
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: