Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK020K
Název koncepce: Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Veřejné projednání
Datum a čas posledních úprav: Tue Jan 16 09:28:30 CET 2018
Předkladatel: Ústecký Kraj, , Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: ULK020K_oznameni.pdf (2493 kB) - 27.11.2017 10:00:19
Informace o oznámení: ULK020K_infOznam.pdf (98 kB) - 16.01.2018 09:14:30
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ULK020K_vyhodnoceni.zip (3686 kB) - 27.11.2017 10:04:30
Návrh koncepce: ULK020K_navrh.zip (16368 kB) - 27.11.2017 10:04:43
Informace o návrhu koncepce: ULK020K_infNavrh.pdf (147 kB) - 16.01.2018 09:11:36
Datum veřejného projednání: Tue Jan 09 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Sun Jan 14 00:00:00 CET 2018
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK020K_infVP.pdf (163 kB) - 29.12.2017 09:58:38
Zápis z veřejného projednání: ULK020K_zapisVP.pdf (151 kB) - 16.01.2018 09:28:30
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Koncepce "Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027" byla předána dopisem ze dne 10.11.2017 č.j. MZP/2017/710/2634 k zajištění procesu SEA na základě novely zákona č. 100 /2001 Sb.