Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK021K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2019 10:28
Předkladatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 13.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2019
Text oznámení: ULK021K_oznameni.pdf (8214 kB) - 13.12.2018 14:04:41
Informace o oznámení: ULK021K_infOznam.zip (249 kB) - 13.12.2018 14:04:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK021K_infZjistovaci.pdf (326 kB) - 21.01.2019 10:28:08
Závěr zjišťovacího řízení: ULK021K_zjistovaci.zip (3053 kB) - 21.01.2019 10:28:08
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: