Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK021K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2020 09:33
Předkladatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 13.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2019
Text oznámení: ULK021K_oznameni.pdf (8214 kB) - 13.12.2018 14:04:41
Informace o oznámení: ULK021K_infOznam.zip (249 kB) - 13.12.2018 14:04:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK021K_infZjistovaci.pdf (326 kB) - 21.01.2019 10:28:08
Závěr zjišťovacího řízení: ULK021K_zjistovaci.zip (3053 kB) - 21.01.2019 10:28:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: ULK021K_vyhodnoceni.zip (11286 kB) - 25.06.2019 11:40:39
Návrh koncepce: ULK021K_navrh.pdf (8953 kB) - 25.06.2019 11:40:39
Informace o návrhu koncepce: ULK021K_infNavrh.zip (365 kB) - 25.06.2019 09:06:03
Datum veřejného projednání: 06.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2019
Informace o místě a času veřejného projednání: ULK021K_infVP.pdf (181 kB) - 15.07.2019 13:53:37
Zápis z veřejného projednání: ULK021K_zapisVP.pdf (528 kB) - 22.08.2019 09:39:58
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ULK021K_infStanovisko.zip (632 kB) - 09.10.2019 11:25:15
Text stanoviska: ULK021K_zaverStan.pdf (739 kB) - 09.10.2019 11:25:15
Informace o zveřejnění prohlášení: ULK021K_infVyporadani.pdf (488 kB) - 10.07.2020 09:33:21
Schválená koncepce: ULK021K_schvalenaKoncepce.pdf (17432 kB) - 10.07.2020 09:33:21
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: