Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ULK022F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Chlumec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2014 10:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.04.2013
Předkladatel: Město Chlumec
IČO předkladatele: 00391387
Informace o místě vystavení návrhu zadání: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK022F_zadani.pdf (221 kB) - 27.05.2013 13:30:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 23.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK022F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (64 kB) - 27.05.2013 13:31:17
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 13.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2014
Posuzovatel: Hladká Kateřina Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Text  návrhu (ÚP): ULK022F_navrh.pdf (906 kB) - 01.04.2014 10:07:58
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: ULK022F_vyhodnoceni.pdf (6087 kB) - 01.04.2014 10:07:58
Text Hodnocení Natura 2000: ULK022F_Natura.pdf (822 kB) - 01.04.2014 10:07:58
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 25.03.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: ULK022F_stanoviskoSEA.pdf (59 kB) - 01.04.2014 10:08:29
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: