Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ULK024K
Název koncepce: Aktualizace Stategického plánu rozvoje města Děčín na léta 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2020 08:40
Předkladatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO předkladatele: 00261238
Datum zveřejnění: 18.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2020
Text oznámení: ULK024K_oznameni.pdf (3530 kB) - 16.03.2020 08:28:42
Informace o oznámení: ULK024K_infOznam.pdf (61 kB) - 16.03.2020 08:28:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK024K_infZjistovaci.pdf (487 kB) - 23.04.2020 08:40:03
Závěr zjišťovacího řízení: ULK024K_zjistovaci.pdf (439 kB) - 23.04.2020 08:40:03
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: