Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK275P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 7 územního plánu města Litvínov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2010 08:37
Předkladatel: Městský úřad Litvínov, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
IČO předkladatele: 00266027
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK275P_navrhZadani.zip (3464 kB) - 10.06.2010 14:26:44
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK275P_stanoviskoNavrhZadani.zip (118 kB) - 10.06.2010 14:27:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Hosnedl Petr Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK275P_stanoviskoNavrh1.pdf (58 kB) - 17.08.2010 08:37:28
Důvody ukončení posuzování: