Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK412P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Loučná pod Klínovcem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2013 08:30
Předkladatel: Město Loučná pod Klínovcem, Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
IČO předkladatele: 00831123
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK412P_navrhZadani.pdf (877 kB) - 29.06.2012 09:17:23
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK412P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (46 kB) - 29.06.2012 09:17:42
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Novák Václav Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK412P_stanoviskoNavrh1.pdf (60 kB) - 14.08.2013 08:30:45
Důvody ukončení posuzování: