Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ULK444P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Louka u Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2022 13:14
Předkladatel: Městský úřad Litvínov, odbor regionálního rozvoje, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
IČO předkladatele: 00266027
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: úřední deska
Text návrhu zadání: ULK444P_navrhZadani.pdf (170 kB) - 18.12.2012 09:27:40
Text stanoviska k návrhu zadání: ULK444P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (394 kB) - 31.08.2018 10:12:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Blahník Petr RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ULK444P_stanoviskoNavrh1.pdf (487 kB) - 02.05.2022 13:14:07
Důvody ukončení posuzování: