Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS024K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Fri Jun 29 16:01:23 CEST 2018
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČ předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: VYS024K_oznameni.pdf (1254 kB) - 01.06.2018 09:15:37
Informace o oznámení: VYS024K_infOznam.pdf (420 kB) - 01.06.2018 09:27:29
Závěr zjišťovacího řízení: VYS024K_zjistovaci.pdf (304 kB) - 29.06.2018 16:01:23
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: