Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS024K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2019 14:43
Předkladatel: Statutární město Jihlava
IČO předkladatele: 00286010
Datum zveřejnění: 01.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.06.2018
Text oznámení: VYS024K_oznameni.pdf (1254 kB) - 01.06.2018 09:15:37
Informace o oznámení: VYS024K_infOznam.pdf (420 kB) - 01.06.2018 09:27:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS024K_infZjistovaci.pdf (444 kB) - 29.06.2018 16:01:23
Závěr zjišťovacího řízení: VYS024K_zjistovaci.pdf (304 kB) - 29.06.2018 16:01:23
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Dušková Pavla Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Vyhodnocení koncepce: VYS024K_vyhodnoceni.zip (7236 kB) - 28.01.2019 13:07:35
Návrh koncepce: VYS024K_navrh.pdf (10435 kB) - 28.01.2019 13:07:35
Informace o návrhu koncepce: VYS024K_infNavrh.pdf (428 kB) - 28.01.2019 13:07:35
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2019
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: VYS024K_infStanovisko.pdf (420 kB) - 27.03.2019 15:32:05
Text stanoviska: VYS024K_zaverStan.pdf (433 kB) - 27.03.2019 15:32:05
Informace o zveřejnění prohlášení: VYS024K_infVyporadani.pdf (486 kB) - 22.07.2019 14:43:29
Schválená koncepce: VYS024K_schvalenaKoncepce.pdf (9940 kB) - 22.07.2019 14:43:29
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: