Posuzování koncepcí
Kód koncepce: VYS030K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022 – 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2022 11:25
Předkladatel: Město Třebíč, IČ: 002 90 629, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
IČO předkladatele: 00290629
Datum zveřejnění: 15.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2022
Text oznámení: VYS030K_oznameni.pdf (1244 kB) - 15.07.2022 11:22:01
Informace o oznámení: VYS030K_infOznam.pdf (424 kB) - 15.07.2022 11:25:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: