Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK006S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Koryčany
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2019 14:00
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Kroměříž
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 08.08.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK006S_navrh_textNavrhu.pdf (847 kB) - 13.08.2019 14:00:38
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK006S_navrh_textStanoviska.pdf (165 kB) - 13.08.2019 13:56:48
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: