Posuzování koncepcí
Kód koncepce: ZLK014K
Název koncepce: Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2015 10:20
Předkladatel: Statutární město Zlín
IČO předkladatele: 00283924
Datum zveřejnění: 18.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2014
Text oznámení: ZLK014K_oznameni.pdf (2611 kB) - 18.11.2014 15:10:55
Informace o oznámení: ZLK014K_infOznam.pdf (319 kB) - 18.11.2014 15:10:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ZLK014K_infZjistovaci.pdf (237 kB) - 17.08.2015 10:54:48
Závěr zjišťovacího řízení: ZLK014K_zjistovaci.pdf (295 kB) - 17.08.2015 10:53:20
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: ZLK014K_vyhodnoceni.pdf (3039 kB) - 17.08.2015 12:18:34
Návrh koncepce: ZLK014K_navrh.pdf (657 kB) - 17.08.2015 12:18:34
Informace o návrhu koncepce: ZLK014K_infNavrh.pdf (225 kB) - 17.08.2015 12:19:30
Datum veřejného projednání: 08.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: ZLK014K_infVP.pdf (571 kB) - 21.10.2015 10:21:08
Zápis z veřejného projednání: ZLK014K_zapisVP.pdf (78 kB) - 21.10.2015 10:57:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: ZLK014K_infStanovisko.pdf (207 kB) - 22.10.2015 10:20:26
Text stanoviska: ZLK014K_zaverStan.pdf (327 kB) - 22.10.2015 10:20:26
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: