Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK021S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Roštění za období 2015-2019
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2019 14:02
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: MěÚ Holešov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 02.12.2019
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK021S_navrh_textNavrhu.pdf (704 kB) - 03.12.2019 14:02:42
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK021S_navrh_textStanoviska.pdf (177 kB) - 03.12.2019 14:02:42
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: