Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK079S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Vysoké Pole za období 2018-2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2021 12:10
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Valašské Klobouky
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 15.01.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK079S_navrh_textNavrhu.pdf (281 kB) - 25.01.2021 12:10:06
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK079S_navrh_textStanoviska.pdf (1406 kB) - 25.01.2021 12:10:06
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: