Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK083S
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Bořenovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2021 09:51
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Holešov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 17.03.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK083S_navrh_textNavrhu.pdf (178 kB) - 13.04.2021 09:51:10
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK083S_navrh_textStanoviska.pdf (237 kB) - 13.04.2021 09:51:10
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: