Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK084S
Název koncepce: Návrh Zadání ÚP Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2021 13:14
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Staré Město
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK084S_navrh_textNavrhu.pdf (1654 kB) - 21.04.2021 09:10:44
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK084S_navrh_textStanoviska.pdf (249 kB) - 22.04.2021 13:14:12
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: