Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK214S
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Lačnov za období 09/2014 - 01/2023
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2023 08:23
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Vsetín
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 12.04.2023
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: ZLK214S_navrh_textNavrhu.pdf (2487 kB) - 20.03.2023 12:02:16
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: ZLK214S_navrh_textStanoviska.pdf (868 kB) - 13.04.2023 08:23:17
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: