Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK410P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Napajedla
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2015 13:29
Předkladatel: MěÚ Napajedla Odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla
IČO předkladatele: 00284220
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK410P_navrhZadani.pdf (2012 kB) - 10.08.2009 13:16:57
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK410P_stanoviskoNavrhZadani.doc (130 kB) - 08.09.2009 14:48:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Mitev Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK410P_stanoviskoNavrh1.pdf (160 kB) - 27.02.2012 07:25:17
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK410P_stanoviskoNavrh2.pdf (322 kB) - 26.02.2015 13:29:35
Důvody ukončení posuzování: