Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK566P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bystřice pod Hostýnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2015 10:21
Předkladatel: MÚ Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO předkladatele: 00287113
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK566P_navrhZadani.pdf (237 kB) - 19.01.2011 14:47:03
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK566P_stanoviskoNavrhZadani.zip (565 kB) - 12.01.2015 10:17:26
Posuzuje se: Ano
Poznámka: 28.2.2011 vydal KÚ ZK pod čj. KUZL 3604/2011 závěr, že ÚP není nutné posuzovat z hlediska SEA. 10.6.2013 vydal KU ZK nové stanovisko (na zákl.ozn. o spol.jednání ze dne 23.5.2013) KUSP 32315/2013 ŽPZE-MU, byla požadována SEA.
Posuzovatel: Kadlecová Zuzana RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK566P_stanoviskoNavrh1.pdf (366 kB) - 12.01.2015 10:21:54
Důvody ukončení posuzování: