Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bartušek Pavel Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
41943/ENV/06; 97415/ENV/11
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2015/308/OPV/93
Platnost do: 31.12.2016
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: INOTEX, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Štefánikova 1208
Zaměstnavatel - mesto: Dvůr Králové nad Labem
Zaměstnavatel - PSČ: 544 01
Zaměstnavatel - telefon: 499 316 321, 499 320 140
Zaměstnavatel - fax: 499 320 140
Bydliště - ulice: Dr. Kramáře 2110
Bydliště - město: Dvůr Králové nad Labem
Bydliště - PSČ: 544 01
Bydliště - telefon: 603 411 464
Bydliště - fax:
Email: bartusek@inotex.cz, ipbartusek@seznam.cz
Poznámka: výroba textilií, čištění odpadních vod
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: