Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Cibulka Jiří doc., Ing., DrSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5501/ENV/06, 11315/ENV/11; 96/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4132/4822/OEP/92/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Emeritní docent České zemědělské univerzity v Praze
Zaměstnavatel - ulice: Kamýcká 129
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 - Suchdol
Zaměstnavatel - PSČ: 165 21
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Jánošíkova 1248/7
Bydliště - město: Praha 4 - Krč
Bydliště - PSČ: 142 00
Bydliště - telefon: 603 707 162, 241 725 035
Bydliště - fax: 241 725 035
Email: jiricibulka@post.cz
Poznámka: ochrana životního prostředí, cizorodé látky v životním prostředí (těžké kovy)
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: