Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Schenk Rudolf Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
24653/ENV/06
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3467/544/OPV/93
Platnost do: 31.12.2011
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Chemoprojekt, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Třebohostická 14
Zaměstnavatel - mesto: Praha 10
Zaměstnavatel - PSČ: 100 31
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: třída 17.listopadu 28
Bydliště - město: Přerov
Bydliště - PSČ: 750 02
Bydliště - telefon: 581 204 145
Bydliště - fax:
Email: rschenk@chemoprojekt.cz
Poznámka: pracoviště Brno: Chemoprojekt, a.s. Libušina tř. 1, 623 00 Brno
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: