Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Müller Pavel doc., RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
9231/ENV/06; 7850/ENV/11; 91214/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13834/1373/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Havraní 18
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 618 00
Bydliště - telefon: 602 789 397
Email: muller51@seznam.cz
Poznámka: geologie a geochemie v životním prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: