Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1036
Název záměru: Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice - skládka TKO Přibyšice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovNeveklovPřibyšice
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2006 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické služby Benešov, s.r.o., Na Spořilově 1371, 256 01 Benešov
IČ oznamovatele: 47543655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Müller Pavel doc., RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1036_oznameni.pdf (2639 kB) - 18.11.2004 14:56:30
Informace o oznámení: OV1036_infOznam.doc (46 kB) - 18.11.2004 14:56:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1036_zjistovaci.doc (80 kB) - 31.01.2005 09:35:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Müller Pavel doc., RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1036_dokumentace.doc (595 kB) - 27.09.2005 13:27:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1036_infDokumentace.doc (47 kB) - 27.09.2005 13:27:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1036_posudek.doc (4188 kB) - 26.01.2006 09:33:31
Informace o posudku: OV1036_infPosudek.doc (46 kB) - 26.01.2006 09:33:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1036_inf1VP.doc (33 kB) - 17.02.2006 18:03:17
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1036_zapis1VP.doc (82 kB) - 27.04.2006 10:03:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1036_zaveryStan.doc (119 kB) - 18.05.2006 09:14:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: