Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Plachý Vladimír Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
79312/ENV/06, 15221/ENV/11, 43015/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
182/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: EMPLA AG, spol s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Za Škodovkou 305
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové
Zaměstnavatel - PSČ: 503 11
Zaměstnavatel - telefon: 495 218 875, 495 212 495, 495 217 499
Zaměstnavatel - fax: 495 218 875
Bydliště - ulice: Prokopa Holého 459
Bydliště - město: Hradec Králové
Bydliště - PSČ: 500 02
Bydliště - telefon: 777 769 087
Bydliště - fax:
Email: plachy@empla.cz, empla@empla.cz
Poznámka: nakládání s odpady, povrchové úpravy, zpracování pryže a plastů, strojírenství, chem. průmysl, obchodní centra, SEA k územním plánům, liniové stavby, sportovní a tematické areály, potravinářský průmysl, čístírny odpadních vod
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano