Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Valentin Alexandr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47285/ENV/06; 46711/ENV/11, 90729/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3196/498/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: důchodce
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Jáchymovská 269
Bydliště - město: Liberec
Bydliště - PSČ: 460 10
Bydliště - telefon: 607 766 131
Bydliště - fax:
Email: alex.valentin@seznam.cz
Poznámka: odpady, hornictví-povrchová i podzemní těžba
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: