Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Lorencová Hana Ing., PhD.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40073/ENV/06, 11316/ENV/11, 19218/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17352/2697/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Coal Services a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Václava Řezáče 315
Zaměstnavatel - mesto: Most
Zaměstnavatel - PSČ: 434 01
Zaměstnavatel - telefon: 476 205 311, 602 489 673
Bydliště - ulice: Oblouková 1861
Bydliště - město: Žatec
Bydliště - PSČ: 438 01
Bydliště - telefon: 478 005 353
Email: h.lorencova@7group.cz, lorion@post.cz
Poznámka: pozemní a inženýrské stavby, těžba a úprava nerostných surovin, zemědělské subjekty, územní plánování
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: