Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Štýs Stanislav Ing., DrSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47992/ENV/06; 50294/ENV/11; 92608/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5147/115/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Oblastní muzeum a galerie Most
Zaměstnavatel - ulice: Čsl. armády 1360/35
Zaměstnavatel - mesto: Most
Zaměstnavatel - PSČ: 434 01
Zaměstnavatel - telefon: 602 406 212
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Ant. Dvořáka 2190
Bydliště - město: Most
Bydliště - PSČ: 434 01
Bydliště - telefon: 602 406 212
Bydliště - fax:
Email: stys@ecoconsult.cz
Poznámka: EIA - těžba nerostných surovin, doprava, průmysl, aplikovaná ekologie, průmyslová ekologie, SEA - územně plánovací dokumentace, energetické a těžební strategie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano