Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Martincová Věra
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5263/847/OPV/93
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5263/847/OPV/93
Platnost do: 31.12.2006
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Chemické závody Sokolov a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Tovární 1
Zaměstnavatel - mesto: Sokolov
Zaměstnavatel - PSČ: 356 80
Zaměstnavatel - telefon: 0168/34579
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: K.H.Borovského 615
Bydliště - město: Sokolov
Bydliště - PSČ: 356 05
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email:
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: