Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Blažek Jan Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5082/801/OPV/93
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5082/801/OPV/93
Platnost do: 31.12.2006
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DIAMOS, Ing. Milan Geber
Zaměstnavatel - ulice: Klínovecká 998
Zaměstnavatel - mesto: Ostrov nad Ohří
Zaměstnavatel - PSČ: 363 01
Zaměstnavatel - telefon: 0164/3561-8
Zaměstnavatel - fax: 0164/4230
Bydliště - ulice: Severní 1181/28
Bydliště - město: Ostrov nad Ohří
Bydliště - PSČ: 363 01
Bydliště - telefon:
Bydliště - fax:
Email:
Poznámka: studie rudných ložisek, vlivy báňské činnosti na ŽP, likvidace stávajících i dříve opuštěných dolů, specielní zaměř. na dobývání uranu
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: