Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bohuněk Jaroslav Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
49014/ENV/06; 50931/ENV/11; 45516/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5875/871/OPVŽP/96
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Palackého tř. 87
Bydliště - město: Chrudim III
Bydliště - PSČ: 537 01
Bydliště - telefon: 607 960 918, 604 304 784, 775 291 509
Bydliště - fax:
Email: j.bohunek@seznam.cz
Poznámka: energetika, lakovny, povrchové úpravy kovů, odmašťování, čerpací stanice, dřevařský a papírnický průmysl, průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, ostatní průmysl, dopravní zařízení, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, SEA, autorizace ke zpracování rozptylových studií a autorizace ke zpracování odborných posudků
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: