Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6047
Název záměru: Výroba cívek Schneider v ETA a.s. Hlinsko
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimHlinskoHlinsko v Čechách
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2008 14:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ETA a.s., Poličská 444, 539 16 Hlinsko
IČ oznamovatele: 00010341
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bohuněk Jaroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV6047_oznameni.doc (4659 kB) - 24.01.2007 13:53:20
Informace o oznámení: OV6047_infOznam.pdf (176 kB) - 24.01.2007 13:53:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6047_zjistovaci.pdf (182 kB) - 20.02.2007 06:20:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bohuněk Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6047_dokumentace.zip (39353 kB) - 09.01.2008 14:37:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6047_infDokumentace.pdf (178 kB) - 09.01.2008 13:29:47
Vrácení dokumentace: OV6047_vraceni.pdf (141 kB) - 02.07.2007 10:16:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6047_posudek.pdf (309 kB) - 02.04.2008 10:24:03
Informace o posudku: OV6047_infPosudek.pdf (176 kB) - 02.04.2008 10:24:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6047_zaveryStan.pdf (203 kB) - 04.06.2008 13:16:00
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Hlinsko
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: