Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Chmelař Jaroslav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5551/ENV/06; 91308/ENV/10, 40976/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
12965/2031/OHRV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ - RNDr. Jaroslav Chmelař
Zaměstnavatel - ulice: Čapkova 1063
Zaměstnavatel - mesto: Nové Město na Moravě
Zaměstnavatel - PSČ: 592 31
Zaměstnavatel - telefon: 566 618 384, 732 279 381
Zaměstnavatel - fax: 566 618 384
Bydliště - ulice: Čapkova 1063
Bydliště - město: Nové Město na Moravě
Bydliště - PSČ: 592 31
Bydliště - telefon: 566 618 384, 732 279 381
Bydliště - fax: 566 618 384
Email: chmelarovi@tiscali.cz
Poznámka: projektování, provádění a vyhodnocování prací v oborech:základní a ložisková geologie-vyhledávání, hydrogeologie, předběžný a podrobný průzkum ložisek nerostných surovin aj.
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: