Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Zoch Martin Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38483/ENV/08
Platnost do: 22.05.2013
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Prvního pluku 20
Zaměstnavatel - mesto: Praha 8 - Karlín
Zaměstnavatel - PSČ: 186 59
Zaměstnavatel - telefon: 251 502 237, 731 502 237
Zaměstnavatel - fax: 251 038 219
Bydliště - ulice: Bratří Čapků 2890
Bydliště - město: Česká Lípa
Bydliště - PSČ: 470 01
Bydliště - telefon: 604 200 163
Bydliště - fax:
Email: zoch@tebodin.cz
Poznámka: www.dhv.com
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: