Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Šambergerová Olga Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
87739/ENV/15, MZP/2017/710/338
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: PUDIS a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Podbabská 1014/20
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 - Bubeneč
Zaměstnavatel - PSČ: 100 00
Zaměstnavatel - telefon: 723 243 301
Bydliště - ulice: Čechovská 65
Bydliště - město: Příbram VIII
Bydliště - PSČ: 261 01
Bydliště - telefon: 723 243 301
Email: olga.sambergerova@pudis.cz, info@pudis.cz
Poznámka: dopravní stavby - silnice
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: