Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Jméno: Fialová Martina Mgr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
MZP/2019/710/1437
Platnost do: 04.06.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EXprojekt s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Heršpická 758/13
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 619 00
Zaměstnavatel - telefon: 724 188 210
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Koželužská 25
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 723 393 890
Bydliště - fax:
Email: fialice@seznam.cz, fialova@exprojekt.cz
Poznámka: ochrana přírody, krajinný ráz, hodnocení dle § 67, naturové posouzení
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano