Posuzování koncepcí
Rychlé hledání
Dotaz:
Omezit na:
Řadit podle:

Nalezeno záznamů: 299Stránka 1/301 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>

OLK021K Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Změněno: 05.08.2020 12:36
Stav: Stanovisko

MZP272K Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Změněno: 04.08.2020 15:20
Stav: Oznámení

JHM027K Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027)
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Změněno: 04.08.2020 11:51
Stav: Návrh koncepce

MZP259K Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Změněno: 29.07.2020 09:46
Stav: Veřejné projednání

ULK025K Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Změněno: 28.07.2020 09:12
Stav: Podléhá dalšímu posuzování

ULK024K Aktualizace Stategického plánu rozvoje města Děčín na léta 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Změněno: 23.07.2020 10:00
Stav: Návrh koncepce

MZP271K Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 – 2027)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Změněno: 21.07.2020 13:54
Stav: Podléhá dalšímu posuzování

KVK013K Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Změněno: 16.07.2020 15:12
Stav: Návrh koncepce

OLK022K Strategie Olomouckého kraje o vodě
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Změněno: 16.07.2020 12:38
Stav: Oznámení

MSK027K Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Změněno: 13.07.2020 16:45
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Nalezeno záznamů: 299Stránka 1/301 2 3 4 5 6 7 8 9 10  další >>