Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK177
Název záměru: Parkovací plocha pro osobní vozidla v severozápadní části průmyslové zóny Solnice, Kvasiny
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouKvasinyKvasiny
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2007 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Solnice
IČO oznamovatele: 00275417
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kučera Miloslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK177_oznameni.doc (8044 kB) - 11.08.2006 12:00:00
Informace o oznámení: HKK177_infOznam.doc (62 kB) - 11.08.2006 12:00:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK177_zjistovaci.doc (69 kB) - 12.09.2006 12:04:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kučera Miloslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK177_dokumentace.pdf (1253 kB) - 01.06.2007 09:25:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK177_infDokumentace.doc (63 kB) - 01.06.2007 09:25:19
Vrácení dokumentace: HKK177_vraceni.doc (73 kB) - 26.04.2007 12:34:31
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK177_posudek.pdf (2313 kB) - 12.09.2007 14:44:27
Informace o posudku: HKK177_infPosudek.doc (60 kB) - 12.09.2007 14:44:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK177_inf1VP.doc (62 kB) - 26.09.2007 10:02:55
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK177_zapis1VP.doc (138 kB) - 24.10.2007 08:29:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK177_zaveryStan.doc (232 kB) - 05.11.2007 10:34:49
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýRychnov nad KněžnouMěstský úřad Rychnov nad Kněžnou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: