Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK515
Název záměru: Fermentační stanice Úpice - Optimalizace a navýšení příjmu surovin
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovHavloviceHavlovice
Královéhradecký krajTrutnovÚpiceÚpice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: Město Úpice
IČO oznamovatele: 00278386
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2011 16:39
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK515_oznameni.pdf (7765 kB) - 21.10.2009 09:55:46
Informace o oznámení: HKK515_infOznam.pdf (160 kB) - 21.10.2009 09:55:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK515_zjistovaci.pdf (198 kB) - 18.11.2009 13:48:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK515_dokumentace.zip (9053 kB) - 13.05.2011 07:52:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK515_infDokumentace.pdf (161 kB) - 13.05.2011 07:52:58
Vrácení dokumentace: HKK515_vraceni.doc (56 kB) - 13.05.2011 07:52:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK515_posudek.pdf (3471 kB) - 16.08.2011 08:37:41
Informace o posudku: HKK515_infPosudek.pdf (159 kB) - 16.08.2011 08:37:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK515_inf1VP.pdf (159 kB) - 02.09.2011 09:33:46
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK515_zapis1VP.pdf (168 kB) - 30.09.2011 09:35:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK515_zaveryStan.pdf (267 kB) - 31.10.2011 16:38:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: