Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK528
Název záměru: 2 větrné elektrárny - Zlatá Olešnice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovZlatá OlešniceZlatá Olešnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2010 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fan plus s. r. o. a PRO plus s. r. o.
IČ oznamovatele: 27512282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bauer Pavel Mgr.
Text oznámení záměru: HKK528_oznameni.pdf (1941 kB) - 22.01.2010 09:30:02
Informace o oznámení: HKK528_infOznam.pdf (170 kB) - 22.01.2010 09:30:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: HKK528_zjistovaci.pdf (193 kB) - 19.02.2010 10:22:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bauer Pavel Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK528_dokumentace.zip (83057 kB) - 28.06.2010 09:04:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK528_infDokumentace.pdf (163 kB) - 28.06.2010 09:00:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK528_posudek.pdf (3216 kB) - 15.09.2010 15:53:19
Informace o posudku: HKK528_infPosudek.pdf (158 kB) - 15.09.2010 15:53:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK528_inf1VP.pdf (160 kB) - 01.10.2010 11:14:42
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK528_zapis1VP.pdf (149 kB) - 20.10.2010 11:41:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK528_zaveryStan.pdf (249 kB) - 10.11.2010 10:10:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: