Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK641
Název záměru: Ekologická likvidace autovraků Nová Paka
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínNová PakaŠtikov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2012 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Martin Bílek
IČ oznamovatele: 65193385
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: HKK641_oznameni.zip (28240 kB) - 19.11.2012 14:20:21
Informace o oznámení: HKK641_infOznam.pdf (229 kB) - 19.11.2012 14:20:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: HKK641_zjistovaci.pdf (332 kB) - 12.12.2012 13:06:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK641_infZjistovaci.pdf (332 kB) - 12.12.2012 13:06:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: