Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK774
Název záměru: Příjezová MVE Horní Maršov – ř. km 63,910 – (ÚPA)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK774_duvodyUkonceni.pdf (135 kB) - 17.01.2022 09:05:31
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovHorní MaršovHorní Maršov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2022 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENERGO PLUS CZ o.p.s., Za Vodou 163, 542 26 Horní Maršov
IČ oznamovatele: 25427521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2015
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: HKK774_oznameni.zip (19995 kB) - 12.05.2015 10:14:05
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: HKK774_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (1033 kB) - 12.05.2015 10:14:05
Informace o oznámení: HKK774_infOznam.pdf (261 kB) - 12.05.2015 10:14:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: HKK774_zjistovaci.pdf (341 kB) - 04.06.2015 09:28:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.09.2017
Text dokumentace: HKK774_dokumentace.zip (24996 kB) - 02.08.2017 08:25:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK774_infDokumentace.pdf (186 kB) - 02.08.2017 08:11:16
Text vyhodnocení na Naturu 2000: HKK774_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (574 kB) - 02.08.2017 08:11:16
Vrácení dokumentace: HKK774_vraceni.pdf (194 kB) - 10.10.2017 12:15:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznámení záměru bylo předloženo a zjišťovací řízení proběhlo k tomuto záměru pod názvem „Malé vodní elektrárny v Horním Maršově – ř.km 63,910 – (ÚPA), zvýšení vzdutí“. S předložením dokumentace oznamovatel změnil název záměru na „Příjezová MVE Horní Maršov – ř. km 63,910 – (ÚPA)“. Další řízení k tomuto záměru bude vedeno pod názvem záměru „Příjezová MVE Horní Maršov – ř. km 63,910 – (ÚPA)“.