Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK863
Název záměru: TRUTNOV – COMMERCIAL PARK na p.p.č. 239/1, 249/2, 255, k.ú. Horní Staré Město
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: HKK863_duvodyUkonceni.pdf (181 kB) - 21.09.2017 10:48:04
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovHorní Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2017 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ROSA - ARCHITEKT, s.r.o.
IČO oznamovatele: 05801141
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: HKK863_oznameni.zip (6041 kB) - 03.05.2017 12:58:06
Informace o oznámení: HKK863_infOznam.pdf (267 kB) - 03.05.2017 12:58:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: HKK863_zjistovaci.pdf (346 kB) - 31.05.2017 13:14:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: