Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1038
Název záměru: Retail Park Třeboň
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecTřeboňTřeboň
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2022 09:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RP Třeboň, s.r.o., Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 09742492
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2022
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: JHC1038_oznameni.zip (45897 kB) - 15.09.2022 08:41:27
Informace o oznámení: JHC1038_infOznam.pdf (162 kB) - 15.09.2022 08:41:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1038_zjistovaci.pdf (305 kB) - 03.11.2022 09:43:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Třeboň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: