Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC385
Název záměru: Zvýšení výrobní kapacity v areálu BEST, a. s. Vranín – III. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŠtěpánoviceŠtěpánovice u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2009 10:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov
IČO oznamovatele: 25201859
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: JHC385_oznameni.pdf (3746 kB) - 07.10.2008 09:49:36
Informace o oznámení: JHC385_infOznam.doc (101 kB) - 07.10.2008 09:49:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC385_zjistovaci.doc (119 kB) - 19.01.2009 10:09:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: